गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
उद्देश्य

पशुपालन क्षेत्रको औद्योगिक एवं व्यवसायिक रूपान्तरणको माध्यमबाट पशु तथा पशुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने मूल उद्देश्यका अतिरिक्त निम्नलिखित सहायक उद्देश्यहरू हासिल गर्नेतर्फ निर्देशनालय कृयाशिल रहेकोछ ।

  • बजार संजालको विस्तारबाट ग्रामिण भेगका पशुजन्य उत्पादनहरूलाई बजार सम्मको पहुँच प्रदान गर्ने ।
  •  पशुपालन क्षेत्रको आधुनिकिकरण एवं व्यवसायिकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षण, स्वरोजगार श्रृजना, गरिबि न्यूनिकरण तथा व्यापार सन्तुलन हासिलगर्न पशुपालन क्षेत्रको योगदान अभिबृद्धि गर्ने ।
  •  पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग, व्यवसाय एवं बजारको प्रवर्द्धन गरी पशुपालन क्षेत्रको औद्योगिक रूपान्तरण हासिल गर्न सहयोग पुर्र्याउने ।
  •  स्वच्छ, स्वस्थ एवं गुणस्तरिय पशुपंक्षी तथा पशुपंक्षीजन्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्रिवितरण र उपभोग प्रवर्द्धनार्थ सचेतना अभिबिद्धि गर्ने ।
  •  पशुपंक्षी तथा पशुपंक्षीजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्र्याउने ।

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव