गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
समस्या
 • विषम धरातल
 • न्यून एवं छरिएर रहेको उत्पादन
 • यातायातको असुविधाले गर्दा खर्चिलो ढुवानी
 • उत्पादन स्थल र बजारबीचको फराकिलो दूरी
 • स्थानीय शीपको क्षयिकरण र कम महत्व
 • स्थानीय उत्पादनहरूको बजार प्रवर्द्धनको अभाव 
 • प्रसार कार्यक्रम निम्न वर्गका व्यक्ति एवं दुर्गम भेगमा पुग्न नसक्नु
 • बजार प्रवद्धनको लागि सरकारी लगानी न्यून रहनु
 • जनताको क्रयशक्तिमा अपेक्षित सुधार नहुनु
 • बजार विकासमा क्षेत्रिय सन्तुलन कायम हुन नसक्नु
 • मानव संसाधनको कमी

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव